PERVERSITY-BIOGRAPHY
/DEATH METAL BAND FROM SLOVAKIA/

 

The band was founded in October 1995 by Martin Marincak (vocals) and Jozef “Dodi“ Kosc (guitar). The first two demos (The Embarrassed – 1997, Personal – 1999) opened the band the door to the underground scene. After some personal changes, in January 2001, the new line-up was formed: Martin (vocals), Dodi (guitar), Marek Stasak (drums), Dano Kochanik (guitar) and Martin Kukol (bass). These five guys managed to record two albums.

At the beginning of 2003 the debut album “In The Garment Of Lust” was released by the French label Perennial Quest Records.The material contains 8 new songs and 1 song “Disillusioned” (re-recorded) from the first demo. It is a brutal death metal stuff and it helped Perversity to get to the world UG. In November 2004 the second album “Words Like Poison” was released by the Slovak label Forensick Music.The CD contains 33 minutes of brutal technical death metal.

The new vocalist Juraj “Kazatel“ Handzus joined the band in September 2003. In May 2004 the band has a new drummer Martin “Mystik“ Horgos and the era of unholy death metal started. The band managed to support “gods” Suffocation and Vital Remains.The new guitarist Robert Vanya joined the band in July 2005. The line-up working on the next album was: Jozef Kosc-guitar, Martin Kukol-bass, Juraj Handzus-vocals, Martin Horgos-drums and Robert Vanya-guitar. Meanwhile the CDr “Demos & Rarities Collection“ was created /April 2006/. It contains remastered demos and a couple of live tracks.

The third album “Beyond The Reach Of Heaven” was recorded in February/March 2007.It contains 9 tracks, 35 minutes of pure death metal music with message from Immolation or Incantation.The CD was released by the Czech label Grodhaisn Production at the beginning of 2008.

In September 2007 the new bassist Slavomir “Sly“ Koval joined the band. In April 2009 the next personal change occured. Marian “Elvis“ Petrik became the new guitarist. He had been the vocalist in the Slovak death metal legend Insepultus in the years 2000-2002. At that time the line-up was: Kazatel-vocals, Dodi-guitar and backing vocals, Elvis-guitar, Sly-bass and Mystik-drums. The 15th anniversary of the band was celebrated at the concert in Presov on September 25, 2010.

At the end of March 2011 Perversity recorded their 4th album entitled “Ablaze“ in the studio Klakson in Slovakia. The hot news was the new Czech label Lavadome Productions. The official release date of the CD /1300 pieces/ and T-shirts with “Ablaze” theme was 31 August 2011. Yeah!!! The label Lavadome made a great promotion and distribution of the CD all around the underground world. The material contains 10 tracks 34 minutes long. It is more demonic and orthodox death metal material in the discography of Perversity.

In June 2012 there is a change in the post of the drummer. The new member is Peter “Necrocyklo” Jakubík who played in the bands Wayd, Demonoid Virtue, Khadaver and Symetria. His music knowledge and contribution to the development of the band seem to be very important. In summer 2012 the guitarist Elvis leaves the band and the new four-member group is created. The new concert setlist is made as well as material for the new EP.

At the end of 2013 the band enters Klakson Studio where the hot material is recorded. It contains 5 new songs and final piano outro. The MCD is named Infamy Divine and is released again by Lavadome Productions on 7 January 2014. The new material is more worked out with the best sound so far than “Ablaze“. Together with the cover made by Mr.Jon Zig /also covers of Suffocation, Sinister and Deeds Of Flesh/ the new Perversity guarantees dark old school death metal with the message of veterans Immolation and Deicide.
In December 2013 the first gigs with a new guitarist Martin “Fetus“ Calko are played. He played in the bands Amnesist, Angelic Embrace... and Impeccant.

The years 2014 and 2015 are marked with gigs and making the new material. In autumn 2015 the new bass guitarist Peter “Oci“ Ocipa /Killerface guitarist, ex-Grinding Jesus Brothers/ joined the band. Perversity are: Kazatel, Dodi, Peter, Fetus and Oci. The guys had a fertile year 2016. In April – June they recorded a new album “Idolatry“ and played at Slovak summer festivals: Gothoom, Flesh Party and Ynfest. The new album contains 10 tracks of pure death metal with certain amount of dark progress. It lasts 35 minutes. In February 2017 the album will be released by the Slovak label METAL AGE PRODUCTIONS which exists many years. You can expect darkness and metal right from the heart!!!!!

In December 2019 the new bass player was found and his name is Radoslav Smrek. In March 2022 we want to welcome our new drummer Marek Baran.

So the new line-up is as followed:

 

Juraj Handzus - vocals
Jozef Kosc – guitars
Martin Calko - guitars
Radoslav Smrek - bass
Marek Baran - drums
 

Simply and clearly – Perversity goes on even after 27 years.
DEATH METAL ETERNAL !!!


Discography:

1997-The Embarrassed /demo MC
1999-Personal /demo MC
2003-In the Garment of Lust /CD Perennial Quest Records
2004-Words Like Poison /CD Forensick Music
2006-Demos & Rarities collection /CDr
2008-Beyond the Reach Of Heaven /CD Grodhaisn
2011-Ablaze /CD Lavadome Productions
2014-Infamy Divine /MCD Lavadome productions
2017-Idolatry /CD Metal Age Productions                                                                         

2019-Idolatry /LP Metal Age Productions

 

 

SLOVENSKÉ BIO.

Perversity vzniklo v októbri 1995 a založili ju Martin Marinčak /spev/ a Jozef “Dodi“ Košč /gitara/. Prvé 2 demá /The Embarrassed 1997 a Personal 1999/ pomohli kapele otvoriť dvere do undergroundu a dostať meno skupiny do povedomia fans.Toto obdobie bolo poznačené viacerými personálnymi obmenami, ale ani to nezabránilo aktívnej koncertnej činnosti.
V januári 2001 sa sformovala nová kreatívna zostava, kde Martina a Jozefa doplnili bicmen Marek Stašák , gitarista Dano Kochaník a onedlho aj basák Martin Kukoľ. Táto partia má na svedomí 2 oficiálne vydané CD.V roku 2003 vychádza debut In The Garment Of Lust u francúzskych Perennial Quest Records. Materiál obsahuje 8 nových brutálnych songov a nanovo nahratý bonus Disillusioned /otváracia skladba dema 97/. Toto CD je skutočne pekný nástup do svetovej deathmetalovej UG scény.
Koncom roka 2004 vydáva slovenský label Forensick Music druhé CD Words Like Poison. Môžete čakať 33 minút poctivého death metalu s odkazom na kapelky ako Dying Fetus, Suffocation či Incantation. Celkový sound nahrávky a technika skladieb je na oveľa lepšej úrovni ako debut. Taktiež sa zlepšila aj koncertná aktivita ako napríklad suport Vital Remains, Suffocation či Decapitated.
V máji 2004 prichádza do kapelky nový bubeník Martin “Myštyk“ Horgoš a spolu s novým vokalistom Jurajom“Kazateľom“ Handzušom /od septembra 2003/ začína nová etapa pre Perversity. Pôvodný spevák Martin odchádza za prácou do Prahy, ale naďalej ostáva v kontakte.V júni 2005 nastupuje na post gitaristu Robert Vanya a začínajú sa pripravovať nové songy v duchu temnejšieho death metalu. Zostava je teda Juraj Handzuš /spev/, Jozef Košč /gitara/, Martin Kukoľ /basa/, Martin Horgoš /bicie/ a Robert Vanya /gitara/. Zatiaľ je vyplnený čas s CDr Demos&Rarities Collection – apríl 2006. Jedná sa o remastrované demáče a zopár živákov a nahrávok zo skúšobne.
Nový album Beyond The Reach Of Heaven je nahratý počas februára-marca 2007. Obsahuje 9 trackov v dĺžke 35 minút s odkazom na pure death metal Immolation či Incantation. Vydáva ho na začiatku roka 2008 český label Grodhaisn Production.
Od Septembra 2007 je novým basákom Slavomír “Sly“ Kovaľ. Jeho hudobná minulosť je spojená s kapelami 77, The People a Bleeding. V Apríli 2009 je ďalšou personálnou zmenou výmena gitaristu. Novicom je Marián “Elvis“ Petrík, ktorý bol okolo roku 2000-2002 vokalistom slovenskej deathovej legendy Insepultus. Zostava Perversity je Kazateľ /spev/, Ďodi /gitara a pomocné vokály/, Elvis /gitara/, Sly /basa/ a Myštyk /bicie/. Začína sa teda aj skladanie nového materiálu v unholy deathmetalovom znení. Na koncerte na domácej pôde v Prešove je 25.9.2010 symbolicky oslávené 15.výročie skupiny.
Koncom marca 2011 sa Perversity zatvárajú do štúdia Klakson, kde nahrávajú svoj štvrtý album. Jeho názov je Ablaze a novinkou je aj nový český label Lavadome Productions. Oficiálny dátum vydania CD /náklad 1300 kusov/ a tričiek s motívom Ablaze je 31.8.2011.Yeah!!! Label Lavadome sa postaral o masívnu promotion a distribúciu CD po celom undergroundovom svete. Materiál obsahuje 10 trackov o dĺžke 34 minút a hudobne je to najviac démonické a ortodoxne death metalové dielo v diskografii kapely.
V júni 2012 nastáva v kapele výrazná zmena na poste bubeníka. Novým členom sa stáva Peter Jakubík, ktorý prešiel prešovskými bandami ako Wayd, Demonoid Virtue, Khadaver a Symetria. Jeho prínos a hudobné znalosti sa ukazujú ako veľmi dôležité pre ďalší vývoj v kapele. Od leta 2012 sa kapela rozchádza s druhým gitaristom Elvisom a sformuje sa silná štvorčlenná partia, ktorá začne pripravovať nový koncertný setlist a hlavne nový materiál pre pripravované EP.
Koncom júna 2013 kapela nastupuje do štúdia Klakson, kde je tento horúci materiál aj nahratý. Obsahuje 5 nových skladieb a záverečné klavírne outro. MCD dostáva názov Infamy Divine a oficiálne vychádza 7.1.2014 znova u Lavadome Productions. Nový matroš je od svojho predchodcu Ablaze viac prepracovaný, v určite zatiaľ najlepšom zvukovom šate. Spolu s koverom, ktorý má na svedomí Mr.Jon Zig /okrem iných aj obálky Suffocation, Sinister či Deeds Of Flesh/ je nové Perversity zárukou temného old school death metalu s odkazom na veličiny ako Immolation či Deicide. Ešte v decembri 2013 sú odohraté aj prvé koncerty s novým gitaristom, ktorým je Martin „Fetus“ Calko. Ten prešiel kapelkami ako Amnesist, Angelic Embrace... a Impeccant.
Roky 2014 a 2015 sú poznačené koncertami a tvorbou nového materiálu. Ešte v jeseni 2015 prichádza do kapely nový basák Peter „Oči“ Očipa /tiež gitarista Killerface, ex-Grinding Jesus Brothers/, ktorý doplnil aktuálnu zostavu. Perversity je teda: Kazateľ, Dodi, Peter, Fetus a Oči. Táto partia mala veľmi plodný rok 2016, kde počas obdobia apríl- jún nahrala nový album „Idolatry“ a odohrala letné slovenské festivaly ako Gothoom, Flesh Party a Ynfest. Nový album má 10 skladieb o celkovej dĺžke cez 35 minút a nesie sa v znamení pure death metalu s dávkou temného progresu. Vo februári 2017 tento album vychádza u zabehnutého slovenského labelu METAL AGE PRODUCTIONS. Očakávajte temnotu a metal priamo od srdca!!!!!

Na záver roka 2019 prichádza k zmene na poste basovej gitarky. Novým členom sa stáva len 18 ročný talentovaný chalan Radoslav Smrek. V marci 2022 prichádza zmena na poste bubeníka. Radi by sme privítali Mareka Barana /Constipation, Disconsolate/.


Jednoducho a jasne - Perversity ide po 27 rokoch ďalej.

DEATH METAL ETERNAL !!!