Pokojne píšte vaše podnety, otázky, objednávky z nášho Merch alebo aj média a organizatory koncertov na tento mail.
ĎAKUJEME ZA PODPORU!


 MAIL  -  perversity.band@gmail.com

 

Feel free to write your suggestions, questions, orders from our Merch or media and concert organizers to this email.
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!